Ulefoss Kraftverk

<- Tilbake

Ulefoss Kraftverk

Der Eidselven renner ut i Norsjø, ligger Ulefossen. Fossen og fallrettighetene her har fra begynnelsen av 1890-tallet vært delt mellom familiene Cappelen og Aall, som holdt til på hver sin side av elva.

 

Der Eidselven renner ut i Norsjø, ligger Ulefossen. Fossen og fallrettighetene her har fra begynnelsen av 1890-tallet vært delt mellom familiene Cappelen og Aall, som holdt til på hver sin side av elva.

I 1960 gjorde S.D. Cappelen avtale med Aall-Ulefos Brug om å bygge ny reguleringsdam ovenfor Ulefossen. Den gamle nåledammen var ikke egnet til moderne kraftverksdrift, og det ble derfor anlagt ny dam. Dammen eies i fellesskap av henholdsvis Ulefoss Kraftverk og Aall-Ulefos Kraftverk.

Ved årsskiftet 1960/61 startet arbeidet med byggingen av den nye kraftstasjonen, Ulefoss Kraftverk. 18. januar 1963 sto Ulefoss Kraftverk ferdig, og prøveproduksjon kunne starte. Etter en del justering og etterarbeid kom kraftverket i normal drift fra midten av mars samme år.