Cappelen Gruppen

<- Tilbake

Cappelen Gruppen

Cappelen Gruppens virksomheter har en lang historie i Ulefoss og omegn. Det hele startet så langt tilbake som i 1729, det året Didrik von Cappelen (1699-1768) kjøpte de første skogeiendommene i området.

I 1835 kjøpte Diderik Cappelen (1795-1866) det som den gang het Holden Jernværk av den norske stat. Navnet ble allerede året etter endret til Ulefos Jernværk.

Diderik Cappelen konsentrerte seg i første rekke om å etablere lønnsom og god drift ved jernverket. Han la om driften ved verket ved å utvide støperiet og redusere stangjernproduksjonen. I 1848 fikk han bevilling til å starte sagbruk på Ulefoss.

Diderik Cappelens sønn, Severin Diderik Cappelen (1822-1881) overtok eiendommene og øvrige virksomheter i 1854. Han fortsatte farens drift ved jernverket, og bygde nytt sagbruk i 1881. I tillegg utvidet han eiendommen ved oppkjøp av skogeiendommer i Holla, Lunde, Solum, Lårdal og Kviteseid. Han la også grunnlaget for at Holla Gård ble en storgård ved å slå sammen Tveitgårdene og to Hollagårder.

S.D. Cappelen hadde en yngre bror, August Cappelen (1827-1852), som tross sin korte levetid rakk å bli en anerkjent og betydelig billedkunstner. August Cappelen hadde stor forkjærlighet for naturen i hjemtraktene, og flere av hans motiver er hentet fra traktene rundt Ulefoss.

I 1860 ble områdene rundt Norsjø rammet av storflom. Vannmassene fra elven gjorde betydelige skader på jernverket. Takket være stor innsats fra folk i bygda ble det bygget en voll som hindret ytterligere ødeleggelser. Ulefos Jernværk ble reddet. Som takk for innsatsen forærte Severin Diderik Cappelen ny kirke på Ulefoss. Kirken ble innviet i 1867. Det var også i Severin Diderik Cappelens tid at hovedbygningen på Holden fikk sin nåværende form. Den gamle bygningen fra ca. 1730 ble innlemmet i det nye bygget i 1857.

I 1885 overtok sønnen Diderik Cappelen (1856-1935) virksomhetene. Jernverksdriften gikk inn i en ny epoke ved bruk av elektrisk kraft. Den første tiden ble elektrisitet bare benyttet til belysning, men på begynnelsen av nittenhundretallet ble det også tatt i bruk i driften ved jernverket. Gruvedriften i Fensgruvene ble lagt ned. Med tanke på fremtidig bruk av elektrisk kraft i jernverksproduksjonen, kjøpte Diderik Cappelen vannfallene ved Vrangfoss i 1907.

Sønnen, Harald Severin Diderik Cappelen (1892-1980) overtok virksomheten i 1919. Både under hans og sønnen Diderik Cappelen (f. 1923-2017) sitt eierskap har virksomhetene i Cappelen Gruppen blitt ytterligere modernisert og utvidet. Driften ved Ulefos Jernværk, på Holla Gård og i S.D.Cappelen Skoger har gjennomgått store forandringer, og nye virksomheter har kommet til.

I dag er det Carl Diderik Cappelen (f. 1955) og Johan Diderik Cappelen (f.1988) som fører den tradisjonsrike virksomheten videre inn i en ny, utfordrende og spennende fremtid.