HOLLA GÅRD

<- Tilbake

HOLLA GÅRD

Den eldste skriftformen for Holla var en sammensetning av halr og vin, som betyr et sted med hellende beliggenhet. Og Holla Gård ligger, som navnet tilsier, høyt og fritt med hellinger fra høydedraget mot sør og øst.

Man skrev Hollen i 1527 og Holden i 1602. På 1890-tallet gikk man tilbake til å bruke Hollen, men siden 1917 har Holla vært benyttet.

Holla Gårds historie er nært knyttet til Ulefos Jernværks historie. I 1676 kjøpte forretningsmannen Halvor Sørensen Borse, eier av Fossum Jernværk, Ulefos Jernværk og Holla Gård. Siden den gang har gården og jernverket hatt samme eier.

Da Diderik Cappelen (1795–1866) kjøpte Holden Jernværk i 1835, fulgte Holla Gård med, og har siden tilhørt Cappelenfamilien.

Sønnen, Severin Diderik Cappelen, slo sammen Holla nordre og Holla søndre, samt Tveit vestre og østre, som lå mellom Holla og Melteig. Gården er i dag på ca. 1100 daa jord og er Telemarks største gårdsbruk.

Gården har ingen skog, da disse er samlet i S.D. Cappelen Skoger.

Det er fire bygninger på Holla Gård. Etter et lynnedslag i 1868 ble den nåværende driftsbygningen oppført, og senere modernisert med blant annet to korntørker. Våningshuset er fra ca. 1800. Det har siden blitt påbygd, samt blitt modernisert i 1994. I tillegg finnes det gamle meieriet og den gamle stallmesterboligen.